VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT: HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG" SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN" NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008" TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á VỀ DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN" SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM" MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Đăng nhập