Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 của HĐTV và Chỉ thị 105/CT-EVNNPT ngày 11/1/2022 của Tổng giám đốc EVNNPT EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022
Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Đăng nhập