Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT
Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Đăng nhập